Valptiden, avgörande för framtiden.


En onlinekurs med etolog och hundpsykolog Caroline Alupo. Kursen vänder sig till nyblivna mattar och hussar, eller dig i valpköpartankar. Valpens behov och utvecklingsfaser gås igenom, relation och positivt samspel är föreläsningens röda tråden. Du får förklaringar på varför valpar gör som de gör och tips på hur du bäst möter din valp i frustrerande eller förvirrande lägen. Frågan "Hur guidas en valp till att bli en trygg och harmonisk hund?" besvaras.

Du lär dig proaktiv valpträning som minskar risken för missar som kan ge stora problem. Vi går igenom rumsrenhetsträning, bitande i händer och föremål, ensamhetsträning, miljö- och socialiseringsträning, hanteringsträning med mera.

Denna valpkurs rustar dig och din valp för livet tillsammans. Men den är inte istället för en praktisk valpkurs med fysiska träffar utan ett komplement till en sådan. Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper om hur du som bäst coachar en valp till en trygg vuxen hund.

Hjärtligt välkommen

/C. Alupo

Kostnad


780 kr

Valpkurs - proaktiv valpträning för en harmonisk vuxen hund

För dig som nybliven matte/husse, eller för dig som förbereder dig på livet med valp.

Kursen består av 3 block innehållande föreläsningar, artiklar, träningstips och bonusmaterial. Den vänder sig till nyblivna mattar och hussar eller dig i valpköpartankar. Valpens behov och utvecklingsfaser gås igenom, relation och positivt samspel är föreläsningens röda tråden. Du får förklaringar på varför valpar gör som de gör och tips på hur du bäst möter din valp i frustrerande eller förvirrande lägen. Frågan "Hur guidas en valp till att bli en trygg och harmonisk hund?" besvaras. Kursen innehåller mer än föreläsningar. Artiklar, texter, länkar ger dig en större helhet och något att "ta med dig" efter att du gått klart kursen.

Du har tillgång till materialet i 3 månader.

Kursinnehåll


Denna kurs innehåller en föreläsningsserie i tre delar på 30-40 minuter per avsnitt. Varje avsnitt följs av skriftliga sammanfattningar, artiklar, träningsråd och bonusmaterial.


Du har tillgång till kursmaterialet i

3 månader.