Villkor

1. Villkor

Genom att gå in på denna skola godkänner du att du är bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar och samtycker till att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är det förbjudet att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialet i denna skola skyddas av tillämplig lag om upphovsrätt och varumärke.


2. Använd licens

Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av nedladdningsbart material på skolans webbplats för endast personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:

  • modifiera eller kopiera materialet
  • använda materialet för alla kommersiella ändamål, eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell)
  • försöka dekompilera eller omvandla programvara som finns på skolans webbplats
  • ta bort upphovsrätt eller andra äganderätt från materialet
  • överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialen på någon annan server.

Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av företaget när som helst. När du har avslutat din titt på dessa material eller när licensen avslutats måste du förstöra allt nedladdat material som du har, antingen i elektroniskt eller tryckt format.


3. Ansvarsfriskrivning

Materialet på skolans webbplats tillhandahålls "som det är". Skolan lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och avsäger sig härmed och negerar alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller brott mot immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter. Vidare garanterar skolan inte eller gör några uttalanden angående riktigheten, troliga resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.


4. Begränsningar

Under inga omständigheter ska skolan hållas ansvarig för skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda materialet på skolans webbplats, även om Skolan eller en auktoriserad av skolan har muntligen eller skriftligen underrättats om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.


5. Revideringar och misstag

Materialet som visas på skolans webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Skolan garanterar inte att något av materialet på dess webbplats är aktuellt och kan när som helst göra ändringar i materialet på sin webbplats utan föregående meddelande. Skolan förbinder sig dock inte att uppdatera materialet.


6. Länkar

Skolan har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av någon länk innebär inte att skolan godkänner webbplatsen. Användningen av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.


7. Ändringar av webbplatsens användarvillkor

Skolan kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den dåvarande versionen av dessa användarvillkor.


8. Tillämplig lag

Varje anspråk som rör skolans webbplats ska regleras av lagarna i skolans ägares jurisdiktion utan hänsyn till dess lagkonflikter.