En unik utbildningsmöjlighet!

Här har du en unik chans att fördjupa dig i hundpsykologi, närmare bestämt posttraumatisk stressyndrom hos hund. Detta är en längre utbildning där du får lära dig hur denna form av psykiska ohälsa uppstår hos hund och varför. Diagnosticering, psykiska och fysiska symptom gås igenom. Du lär dig om traumabearbetning och behandlingsformer, förebyggande åtgärder och mycket mera. Denna kurs lämpar sig för dig som arbetar med hundar, har ett stort intresse för hundpsykologi eller misstänker att din hund har PTSD. Vid avslutad kurs erhåller du ett deltagarbevis.

Din lärare Caroline Alupo är hundpsykolog och har en magister examen i etologi. Examensstudien kartlagde just detta ämne och resultaten får du ta del av i kursen.

Caroline har 15 års arbetserfarenhet av traumatiserade hundar, hennes behandlingsmetoder är långsiktiga, effektiva och unika. På kursen, så får du vet mer om detta viktiga och intressanta ämne inom hundpsykologin.


Kursinnehåll

Denna kurs innehåller en föreläsningsserie i 3 delar. Allt som allt 3 timmar av föreläsningar. Du får lära dig om:

 • Hur och varför PTSD uppstår
 • Relevanta definitioner
 • Påverkande faktorer
 • Diagnostik
 • Psykologiska symptom
 • Fysiska symptom
 • Sömnrubbningar
 • Primära & sekundära triggers
 • Traumabearbetning
 • Triggerträning
 • Kronologi i behandlingen
 • Prognos

Du får åhörarkopior, artiklar och skriftliga sammanfattningar, ett diagnostiskt redskap och ett exempel på en individanpassad behandlingsplan. Läs- och podd tips, vetenskapliga referenser att fördjupa dig ytterligare i med mera. Denna kurs är generös i sitt materialomfång. Efter genomförd kurs erhåller du ett deltagarbevis.


Kostnad


Hej, Jag heter Caroline Alupo.


För 18 år sedan utbildade jag mig till hundpsykolog och etolog. Min magisterstudie kom att handlar om PTSD hos hund efter många års arbete med just dessa hundar. Jag har hjälpt tusentals traumatiserade hundar och deras människor genom åren. Och samtidigt som det tynger mig att behovet av kunskap i ämnet bara växer, så glädjer det mig att just du hittat hit. För antingen jobbar du, likt mig, med hundar som smärtar inom, eller så har du en egen hund som behöver hjälp. Eller så har du ett brinnande intresse för hundpsykologi. Oavsett vilket, varmt välkommen!

/C. Alupo